Inhoudsopgave
Deel

Dennis en Lotte Verhoeven

Testimonials
Dennis en Lotte Verhoeven

Zo’n tien jaar geleden zijn we in aanraking gekomen met Beyuna via Dennis zijn moeder. Eerst alleen productgebruik en van daaruit hebben we ook naar het bedrijf gekeken.

Testimonial

Met in eerste instantie gepaste tegenzin, zijn we naar presentaties gaan luisteren en daarna positief gestart met de samenwerking. Vanuit een loondienstsituatie zijn we gaan leren ondernemen, iets wat we allemaal in ons hebben, maar in ons geval moest worden aangewakkerd. De inspiratie die we krijgen in de Academy geeft ons zingeving. Lotte heeft een achtergrond in de logopedie en Dennis als militair verkeersleider. Voor ons beiden is de passie verschoven naar het helpen van anderen met (financiële) gezondheid.

We hechten ook enorm veel waarde aan vrijheid en Beyuna maakt het voor ons mogelijk om autonoom te denken en zijn. Met Beyuna kunnen we mensen helpen naar vrijheid, bewustwording en we kunnen ze weer laten dromen. Belangrijk is wel: vastbijten, doorgaan en nooit meer loslaten. Maak een plan en houd je eraan. Zet grote doelen neer, zodat je op intrinsieke motivatie aan de slag gaat. Hoe mooi is het om anderen ook deze kansen te bieden? Voor ons is dat de drive om dagelijks

"Beyuna maakt het voor ons mogelijk om autonoom te denken en zijn."
Dennis en Lotte Verhoeven